Regulament

Regulament FICCO Music Camp 2024

I. PROGRAMUL „FICCO MUSIC CAMP 2024”

Programul “FICCO MUSIC CAMP 2024” este organizat dupa un concept original CEZAR OUATU, in asociere cu Festivalul International de Canto ˝Cezar Ouatu˝(FICCO)  – https://www.musiccamp.ficco.ro & https://www.ficco.ro

Programul ˝FICCO MUSIC CAMP 2024˝ incurajeaza creatia si interpretarea individuala si in grup, libera si dirijata, imbinata cu disciplina de lucru in studiouri profesioniste si indrumate de personal specializat si cu alte activitati recreative de vacanta.

Prin intermediul atelierelor propuse de ˝FICCO MUSIC CAMP 2024˝ – productie muzicala, voce , actorie, public speaking, ne propunem sa descoperim si sa incurajam in dezvoltarea lor fireasca tinerele talente in domeniile mentionate mai sus, cu respect pentru specificul individual al participantilor, fara discriminare de sex, varsta – in limitele eligibilitatii in Tabere – etnie sau orientare religioasa.

II. CONDITII DE ORGANIZARE

Art. 1. Minorii participanti la Tabara, denumiti in continuare Participanti, vor respecta toate obligatiile prevazute în Regulamentul de organizare al Taberei, Programul Taberei precum si in orice alte documente emise de Organizator cu privire la organizarea Taberei si aduse la cunostinta Participantului.

Art. 2. Anterior inceperii Taberei, Organizatorul prezinta Participantilor urmatoarele informatii:

 • programul Taberei;
 • localitatea de destinatie – AZUGA, jud. PRAHOVA;
 • durata Taberei, ziua, ora si locul sosirii in Tabara, precum si ziua, ora si locul preluarii din Tabara de catre parinte, insotitor sau reprezentantul legal al Participantului, astfel cum acestea sunt descrise in Programul Taberei;
 • adresa unitatii de primire si furnizorul serviciilor de cazare si masa, respectiv SPORTS VILLAGE BY VLAD ȘI IULIA, situat in AZUGA/PRAHOVA
 • conditii de cazare: cazarea se va realiza in camere duble si triple sau cvadruple cu baie proprie; servicii de masa cu trei mese pe zi;
 • Regulamentul Taberei.

Art. 3. Reprezentantul legal al Participantului va furniza informatiile necesare solicitate de Organizator in vederea participarii minorului in Tabara;

Art. 4.

(1) Pe durata Taberei, Organizatorul va lua toate masurile pentru asigurarea securitatii Participantilor.

(2) Pentru asigurarea securitatii Participantilor, Organizatorul are în vedere, cel putin, urmatoarele masuri:

 • va evalua riscurile asociate activitatilor propuse;
 • se va implica direct in activitatile Participantilor;
 • va lua masuri de prevenire/reducere a riscurilor de vatamare a Participantilor;
 • va face cunoscute si va aplica standardele de siguranta a Participantilor;
 • va anunta imediat institutiile specializate (politia, salvarea) si parintii în cazul vatamarii Participantilor;
 • va asigura transportul Participantilor la unitati medicale în cazul vatamarii acestora in cazul in care unitatea medicala din cadrul Taberei nu are dotarile sau competenta  necesara;
 • va aplica modul de utilizare în siguranta a echipamentelor necesare pentru buna desfasurare a activitatilor programate;
 • se va asigura ca toti participantii au echipamentul adecvat  si ca îl utilizeaza în conditii de siguranta;

Art. 5. Reprezentantul legal al Participantului raspunde de siguranta Participantului din momentul in care acesta ii este predat de catre cadrul didactic si/sau Organizator, chiar daca Participantul se afla in continuare in locatia Taberei.

Art. 6. In situatia unui grup insotit de un cadru didactic, acesta va prezenta Organizatorului si Proces Verbal de preluare a minorilor copii semnat de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.

III. DOSARUL TABEREI

Art. 1. Dosarul Taberei, intocmit in mod individual pentru fiecare Participant in parte, va cuprinde:

 • Regulamentul taberei semnat de catre reprezentantii legali si/sau de catre Participant in formularul de inscriere online.

Semnaturile atesta parcurgerea, insusirea si angajamentul ferm de a respecta Regulamentul Taberei.

 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care atesta ca Participantul este “clinic sanatos” si apt pentru participare in Tabara.
 • Contractul de prestari servicii  dintre reprezentantii legali ai Participantului sau Participant si Organizator, semnat.
 • Copie dupa CI/pasaportul parintilor/tutorelui si copie dupa CN / CI Participant.

Dosarul individual se va prezenta la venirea in tabara.

IV. REGULAMENT FICCO MUSIC CAMP 2024

Art. 1 Anterior deplasarii la locatia Taberei, toti Participantii cu varste intre 8 si 20 ani, au urmatoarele obligatii:

 • sa solicite toate informatiile despre Tabara;
 • sa informeze Organizatorul despre orice probleme sau cerinte speciale, probleme medicale, alergii, preferinte în regimul alimentar, obiceiuri religioase speciale etc. ale Participantului;
 • sa înstiinteze Organizatorul daca Participantul are interdictie de a practica sport, pentru a nu fi implicat în activitati recreative care implica efort fizic;
 • sa citeasca atent si sa semneze Regulamentul Taberei înainte de plecarea in Tabara;
 • sa prezinte Organizatorului o adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea „clinic sanatos” a Participantului si aviz epidemiologic;
 • sa prezinte Acordul semnat al parintelui in original.

Art. 2 Prin semnarea prezentului Regulament, participantii la Tabara, inclusiv Participantii confirma faptul ca au primit toate informatiile necesare cu privire la Tabara, confom art. 1 de mai sus.

Art. 3. Pe durata participarii la Tabara, toti Participantii, au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte indicatiile coordonatorilor de Ateliere si reprezentantilor Organizatorului;
 • sa se comporte civilizat si sa nu distruga bunuri de orice fel;
 • sa verifice conditiile de siguranta ale camerei in care sunt cazati si sa informeze Organizatorul in legatura cu orice problema aparuta;
 • sa utilizeze cu responsabilitate mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice si electronice din dotarea locatiei;
 • sa nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice si electronice din dotarea locatiei;
 • sa nu aduca si sa nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil;
 • sa utilizeze, în siguranta, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de barbierit etc.);
 • sa nu aduca si sa nu consume alcool, droguri si alte substante care îi pot pune în pericol pe ei ori pe ceilalti Participanti sau care pot determina alterarea perceptiei realitatii;
 • sa manifeste un comportament responsabil fata de de ceilalti Participanti la Tabara;
 • sa nu recurga la acte de violenta pe parcursul sederii în Tabara;
 • sa nu pericliteze siguranta si securitatea participantilor la Tabara;

Participarea la toate activitatile taberei este obligatorie pentru toti Participantii. Exceptie fac cazurile de boala sau accidentare care vor fi anuntate Organizatorului sau cadrului didactic insotitor imediat ce apar;

 • sa nu paraseasca grupul/locatia activitatii fara acordul cadrului didactic însotitor;
 • sa respecte programul de odihna stabilit de Organizator si sa nu paraseasca camera sa in timpul noptii, respectiv dupa ora 22:00 si inainte de ora 08:00, in afara cazurilor speciale semnalate Organizatorilor
 • sa instiinteze imediat reprezentantii Organizatorului despre orice incalcarea a obligatiilor mentionate anterior de catre oricare dintre Participanti.

Art. 4 Prezentul Regulament va fi semnat de fiecare Participant impreuna cu parintii/reprezentantii legali si predat in original la momentul sosirii in Tabara, impreuna cu celelalte documente ce formeaza Dosarul Taberei. Prin semnarea Regulamentului Minorul Participant / Participant declara ca a luat la cunostinta de continutul Regulamentului si se obliga sa il respecte.

Echipament specific necesar (minim recomandat): hanorac, geaca de ploaie, sapca, pantofi sport, pantaloni scurti, papuci etc.


Masuri de preventie anti-COVID-19

Pentru a participa la această tabără, părinții trebuie să prezinte la sosirea în Camp un test negativ al copilului efectuat cu 72h înainte, sau ne pot trimite un mail cu rezultatul în cazul în care acesta este primit online de la clinica acreditată.

Personalul nostru va avea grijă ca regimurile de sănătate și securitate în timpul activităților din tabără să fie respectate.

Suprafețele vor fi curățate în conformitate cu standardele Ministerului Sănătății în mod continuu pe tot parcursul zilelor. Vor fi puse la dispoziție dezinfectante la fiecare loc unde vom desfășura activitățiile pentru a facilita curățarea mâinilor. Ne vom concentra pe activități în aer liber, profitând la maximum de această locație superbă. Programele vor include mai multe drumeții, plimbări în natură, aventuri și experiențe în mediul rural.

Cei care prezintă semne de tuse, probleme respiratorii, febră de 37.5 sau mai mare, frisoane, diaree, vărsături, dureri în gât, dureri musculare inexplicabile sau o pierdere a gustului sau a mirosului nu pot participa la activități și vor fi mutați în camera de izolare special amenajată în acest scop, iar părinții și autoritățile competente vor fi anunțați. Camera locuită va fi golită și igienizată pentru a reduce posibilitatea de transmitere către alții.

Tot personalul si staff-ul locației vor fi testați pentru COVID-19 înainte de sosirea lor și participarea în Camp. Acestora li se va asigura un echipament de protecție și li se va cere să urmeze toate procedurile pentru a reduce orice posibilă infecție.

Ce se va întâmpla dacă tinerii sau staff-ul se infectează cu COVID-19? Trebuie să raportăm imediat cazurile de infecție cu COVID-19 la Direcția de Sănătate Publică Prahova în ziua recunoașterii, sau a unei suspiciuni puternice de boală. La momentul respectiv, vom lucra direct cu cei de la DSP pentru a determina daca alți membrii ai camp-ului îndeplinesc condițiile de contact cu persoana infectată, cu 48 de ore înaintea simptomelor sau efectuării testului. Multe dintre măsurile luate au ca scop limitarea contactului dintre tineri și staff.