GDPR

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul FICCO Music Camp

New Arts Operations SRL, CUI 39865075 , este operatorul datelor tale personale în cadrul FICCO Music Camp și prelucrează datele tale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 (”GDPR”).

Ce date prelucrăm? New Arts Operations SRL prelucrează datele tale cu caracter personal, respectiv imaginea (inclusiv portretul), comportamentul si vocea ta (,,Datele personale’’) în cadrul FICCO Music Camp.

În cazul prezenței unor minori la acest eveniment, părintele însoțitor își exprimă consimțământul pentru prelucrarea imaginii acestuia/acestora.

Cum prelucrăm aceste date? Prelucrăm Date Personale pentru realizarea de materiale video/audio/foto cu privire la desfășurarea evenimentului care pot conține Datele Personale furnizate de tine în cadrul evenimentului (în forma inițială sau într-o formă adaptată, modificată, transformată ori completată a materialului filmat), în vederea desfășurării de activități de marketing, publicitate și promovare a evenimentului și a activităților desfășurate de New Arts Operations SRL și/sau terțe părți, precum împuterniciții New Arts Operations SRL, partenerii contractuali ai New Arts Operations SRL(denumiți în continuare „Terțe Părți”).

În același timp, te informăm cu privire la faptul că vom putea utiliza/distribui imaginile și fotografiile realizate în cadrul evenimentului în vederea promovării evenimentului și/sau a New Arts Operations SRL/Terțelor Părți și prezentării acestora către public, inclusiv în condițiile în care aceste materiale conțin Datele tale Personale. Te poți opune unei astfel de prelucrări prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: contact@ficco.ro sau la sediul New Arts Operations SRL, din strada Malu Rosu nr. 126, Ploiești, Prahova, România.

În ce temei? Ne întemeiăm prelucrarea Datelor Personale pe:

(i) interesul legitim (art. 6, alin. (1), lit. (f) GDPR) al New Arts Operations SRL – pentru a asigura promovarea evenimentului organizat de New Arts Operations SRL, prin intermediul platformelor de socializare utilizate de New Arts Operations SRL (Facebook, Instagram), precum și pe site-ul musiccampficco.ro, sau, după caz,

(ii) consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. (1), lit. (a) GDPR) – pentru a asigura promovarea evenimentului cu acces limitat (numar limitat de participanti) organizat de New Arts Operations SRL, prin intermediul platformelor de socializare utilizate de New Arts Operations SRL (Facebook, Instagram), precum și pe site-ul musiccamp.ficco.ro.

Prin participarea voluntară la eveniment, îți manifești interesul pentru implicarea în astfel de evenimente și apariția în fotografiile, înregistrările video realizate de New Arts Operations SRL și/sau partenerii săi în scopul promovării acestor activități.

Cât timp păstrăm datele tale? Datele tale personale vor fi stocate pe întreaga durată a desfășurării evenimentului, cât și ulterior pe o durată de cel mult 12 luni. Dacă stocarea datelor cu caracter personal este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele cu caracter personal în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale

Cine sunt destinatarii datelor tale? Datele tale Personale pot fi dezvăluite/transferate următoarelor categorii de destinatari:

  • împuterniciți care prestează servicii și prelucrează date pe seama New Arts Operations SRL (cum ar fi servicii de producție, fotografice, agenții de marketing și/sau alte servicii necesare realizării și utilizării materialelor foto/video/audio);
  • parteneri contractuali ai New Arts Operations SRL, cum ar fi partenerii media, agenții de presa, subcontractori, etc. New Arts Operations SRL va transfera datele acestor terțe părți exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurilor de procesare aplicabile pentru care Datele Personale sunt colectate și prelucrate.

Ca și regula, Datele Personale nu vor fi transferate in afara UE/SEE. Totuși, Datele tale pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE (de ex. atunci când materialele filmate sunt urcate pe pagini de socializare de tipul Facebook sau Instagram, care dețin propriile lor politici de confidențialitate). Când aceste date sunt transferate într-o țară din afara UE/SEE, legile și regulile care protejează datele cu caracter personal din țara către care sunt transferate pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă). New Arts Operations SRL se va asigura că transferul Datelor Personale în afara SEE nu se va realiza decât dacă există protecții adecvate, conform GDPR.

Ce drepturi îți garantăm?  Te informăm că în calitatea ta de persoană vizată, în lumina prevederilor GDPR, îți asigurăm următoarele drepturi:

  • dreptul de acces la date (posibilitatea de a vizualiza fotografiile și înregistrările video în care apari);
  • dreptul la rectificarea datelor (posibilitatea de a solicita modificarea fotografiilor/înregistrărilor video în care apari, dacă acestea conțin erori sau sunt inexacte);
  • dreptul la ștergerea datelor (imaginile tale care apar în fotografiile și înregistrările video și publicate pe platformele de socializare/ site-urile online ale partenerilor New Arts Operations SRL menționate mai sus);
  • dreptul la restricționarea prelucrării (caz în care New Arts Operations SRL va putea folosi materialele publicitare, după editarea/modificarea materialelor publicitare, astfel încât imaginea ta sa nu mai apară în fotografiile sau înregistrările audio și video);
  • dreptul la portabilitatea datelor sau
  • dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. (dataprotection.ro).

Menționăm că Datele Personale nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat.

Pentru a-ți exercita oricare dintre drepturile garantate de GDPR, ne poți trimite o cerere scrisă semnată la adresa de e-mail contact@ficco.ro sau la sediul New Arts Operations SRL, din strada Malu Rosu nr. 126, Ploiești, Prahova, România.